درباره ما

welcome

شرکت معماري و دکوراسيون داخلي تک طراحان غرب با هدف ارائه خدمات حرفه اي معماري و دکوراسيون در زمينه مشاوره، طراحي و اجراي دکوراسيون داخلي بر اساس اصل "طراحي علمي، کيفيت عالي، و زمان مناسب " در پروژه هاي مسکوني، اداري، تجاري فعاليت مي کند.

 

تک طراحان غرب

شرکت تک طراحان غرب همگام با علوم روز معماري و دکوراسيون داخلی با متد های جدید دنیا در طرح های موفق خود گام برداشته است . بهترین طراحی معماری خود را به ما بسپارید.

 

top